Kategorie

archiwum (2) fizyka (68) fotografie (49) głupie (7) historia (67) inne (75) karate (99) kata (37) książki (21) multimedia (118) nie wiem już co (18) obozy (18) recenzje (10) rycerka (21) samoobrona (7) seminaria (18) sponsorzy (2) sport (28) technika (85) trening (226) turnieje (17) virtualny sensei (3) ważne (142) wiedza (151) zapisy (10)

wtorek, 6 lipca 2010

O strategii ... Część 2

Kliknij do części 1.

Pogrzebałem w swoich archiwalnych dokumentach i przypomniałem sobie o tekście, który kiedyś rozdawaliśmy w klubie początkującym jako broszurkę klubową. Został on napisany na podstawie wykładów prezydenta ITKF Hidetaki Nishiyamy przez Dariusza Bajkowskiego /www.kime.pl/ Ja go jedynie zredagowałem i umieszczam tutaj dla odświeżenia pamięci.

Część 2
Dla pomyślnego rozstrzygnięcia spotkania zawodnikowi nie wystarczy być świetnie przygotowanym pod względem techniki, szybkości, czy wytrzymałości. Należy zaszczepić zawodnikom w procesie szkolenia szeroki wachlarz „gotowych” rozwiązań strategicznych, które dają zwiększanie prawdopodobieństwa wygranej. Typowe sytuacje/sposoby walki, które zdarzają się podczas zarówno walki realnej w samoobronie, jak i podczas spotkań turniejowych zostały opisane i zgrupowane w tzw. grupy timing’u - czyli sposoby zachowania się podczas walki:
  1. Kake-Waza - ataki bezpośrednie.
  2. Oji-Waza -odpowiedzi na atak przeciwnika.
  3. Shikake-Waza - strategie właściwe.
Kake-waza jest sposobem walki, który polega na ataku bezpośrednim. Walczący nie wykonuje żadnej akcji zaczepnej ani obronnej, ani nawet nie wykonuje kombinacji technik. Jego jedynym celem jest bezpośrednie wyprowadzenie właściwego ataku na wybraną strefę ciała przeciwnika.
Należy stwierdzić, że jest to trudny sposób walki. Wykorzystywany jest jedynie przez doświadczonych zawodników, którzy potrafią rozpoznać dogodną sytuację do przeprowadzenia ataku bezpośredniego. w połączeniu z umiejętnością przewidzenia zachowania przeciwnika.
Grupa sposobów walki oji-waza jest nazywana metodami odpowiedzi na atak przeciwnika. Są to sposoby walki, w których najpierw wyczuwamy intencję lub identyfikujemy rozpoczętą akcję przeciwnika i natychmiast reagujemy poprzez próbę wyprzedzenia lub zablokowanie czy uniknięcie akcji przeciwnika i jej kontratakowanie.
W zależności od momentu wykrycia (początkowa składowa czasu reakcji - pobudzenie receptorów) i od momentu rozpoczęcia przeciwdziałania akcji przeciwnika (końcowa składowa czasu reakcji - pobudzenie mięśni/reakcja), sposoby oji-waza zostały podzielone na dwie podgrupy: sen i go-no-sen.

Sen jest grupą wczesnego rozpoznawania i wczesnego odpowiadania na akcję przeciwnika. W zależności od momentu wyprzedzenia /ówcześnienia własnej akcji względem zainicjowanej już akcji przeciwnika sen jest podzielone na dwie kolejne podgrupy: kake-no-sen i tai-no-sen.

Kake-no-sen są sposobami bardzo wczesnej reakcji na rozpoczętą akcję przez przeciwnika. Często sposoby te są nazywane wyprzedzeniem myśli przeciwnika. W rzeczywistości tak nie jest. Reakcja kake-no-sen następuje po rozpoznaniu chęci przeprowadzenia ataku, lecz na bardzo wczesnym etapie, jeszcze przed fizycznym ruchem techniki przeciwnika. Jest to więc moment gdy:
  1. przeciwnik już pomyślał, podjął decyzję lub jest w trakcie jej podejmowania
  2. przeciwnik jeszcze nie zdążył wprowadzić zamierzonej akcji w czyn.
Jest tu rozpoznany poziom psychiczny kyo przeciwnika. W trakcie gdy umysł przeciwnika jest zaprzątnięty planowaniem i wydawaniem rozkazu - nie jest jednocześnie w stanie reagować na akcję zawodnika, który z nim walczy. Na tym etapie umiejętności, muszą już być wykluczone wszelkie złe nawyki czy przyruchy. Metoda ta jest jedną z najtrudniejszych metod kontrolowania przebiegu walki.

Metoda tai-no-sen jest nazywana wyprzedzeniem ruchu fizycznego. Przeciwnik podjął już decyzję i wydał już rozkaz do mięśni. Metoda tai-no-sen jest metodą wykorzystującą czas trwania ruchu prostego bezpośrednio po jego zapoczątkowaniu i koniecznie przed jego zakończeniem. Jest więc ona metodą późniejszego reagowania od kake-no-sen i jest stosowana jako zamiar, lub często jako następstwo nieudanego zastosowania kake-no-sen. Metoda tai-no-sen używa fizycznego poziomu kyo. Przeciwnik zaplanował już i zapoczątkował swoją akcję, niemal na pewno nie będzie w stanie jej skontrolować w momencie gdy atakowany zawodnik skróci dystans - ma-ai egzekwując odpowiedź typu tai-no-sen.

Grupa sposobów walki go-no-sen jest wykorzystywana gdy sposoby z grupy sen zawiodły, lub gdy zawodnik był w niewystarczającej dyspozycji psychicznej i nie potrafił we właściwy sposób rozpoznać zamiaru lub akcji przeciwnika na jej wczesnym etapie. Zawodnik spóźnił się z „upolowaniem” etapów czasu reakcji swojego przeciwnika. Ma w tej chwili do czynienia już z wyprowadzaną fizyczną akcją zaczepną lub atakiem. Umiejętne rozpoznanie tego poziomu rozwinięcia akcji przeciwnika może jeszcze zakończyć się skuteczną obroną.
Grupa obron typu go-no-sen z racji swego opóźnienia w reakcji jest nazywana późnymi sposobami odpowiedzi na atak przeciwnika.Ze względu na sposób obrony przed wyprowadzanym już atakiem przeciwnika grupa ta została dodatkowo podzielona na kolejne dwie podgrupy obron: uke-waza, czyli techniki blokowania, oraz amashi-waza, czyli techniki uniku.

Sposób uke-waza polega na połączeniu w jednej reakcji techniki blokującej - uke (zasłona przed atakiem lub jego zbicie) oraz techniki kontrataku zastosowanej w odpowiedzi, ale już po dokonaniu zasłony lub zbicia. Aby akcja obronna niosła za sobą skutek w postaci zdobytego punktu musi być przeprowadzona w perfekcyjny sposób. Powinna zawierać w sobie:
  1. Poprzedzenie właściwym, rozpoznaniem rodzaju ataku.
  2. Podjęcie decyzji o rodzaju użytej techniki blokującej i zastosowanie jej tuż przed zakończeniem techniki ataku przeciwnika, czyli przed osiągnięciem celu i przed zbudowaniem właściwego poziomu rażenia - ki-me tej techniki.
  3. Wykonanie techniki blokującej w taki sposób aby ta wprowadziła przeciwnika w poziom kyo fizycznego. Przeciwnik nie może mieć komfortu do niezachwianego kontynuowania ataku kolejną techniką po rozpoznaniu, że pierwszy jego atak został zablokowany.
  4. Kontratak musi być logicznym i nieprzerwanym następstwem akcji blokującej, musi być przeprowadzony w taki sposób, aby wykorzystać poziom fizycznego kyo przeciwnika.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza